Гурток "Сучасний світ технологій"

Керівник - Шевченко Олексій Олексійович

 

     В сучасному світі технології завойовують дедалі значущу роль в повсякденному житті суспільства. Сьогодні в навчанні  абсолютно звичними стають нетбуки з доступом до мережі Інтернет через безпровідні точки доступу, смартфони та планшети з вбудованими диктофонами, фотоапаратами та доступами до електронних документів тощо.

     Навчання в гуртку «Світ сучасних технологій» має на меті забезпечити стійке володіння гуртківцями основами знань про процеси перетворення, збереження і використання інформації, розкриття значення інформаційних процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу, розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства, вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів у повсякденній практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності учнів.

 Учень набуває на заняттях гуртка «Сучасний світ технологій» практичні навички використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які передбачають уміння працювати із системними та прикладними програмними засобами загального призначення: операційними системами, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а також програмами-браузерами, програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет; розв‘язувати задачі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

 Узагальнюючи, учень, після закінчення програми гуртка «Сучасний світ технологій», оволодіє навичками  роботи з операційною системою Windows, текстовим та графічним редакторами на основі MSWord та CorelDraw, фоторедактором Photoshop та програмою презентаційної графіки PowerPoint, електронними таблицями (Excel), оволодіє мовою програмування Basic.

 Програма розрахована на навчання підлітків віком 13-17 років протягом року. Навчальна програма передбачає 2 роки навчання: 1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік (4 год.на тиждень), 2-й рік – основний рівень – 216 год. (6 год.на тиждень).

 Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовки.

               

 

Гуртки