Гурток "Початкове технічне моделювання"

Керівник – Тихонов Валерій Олександрович

Основні завдання діяльності гуртка «Початкове технічне моделювання» полягають у формуванні у вихованців наступних компетентностей:
    - пізнавальної: засвоєння початкових технічних та технологічних знань;
    - практичної: формування графічної грамотності, вмінь та навичок роботи з різними матеріалами;
   - творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конструкторських здібностей, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії;
    - соціальної: виховання поваги до праці та людей

На заняттях вихованці виготовляють різноманітні поробки з використанням паперу, картону, покидькового матеріалу.

 

Керівник – Давиденко Наталія Владиславівна

Одним з основних завдань гуртка є формування любові до праці та підготовка молодших школярів до технічної творчості. Під час занять у гуртку вихованці вчаться складати і користуватися найпростішими ескізами та технічними малюнками при будові різних іграшок і моделей, виготовлення листівок.

Члени гуртка об’єднані однією цікавою для них творчою діяльністю, яка позитивно впливає на формування, розвиток особистості.

Діти з великим захопленням виконують всі заплановані завдання, беруть участь у виставках.

 

 

Керівник – Довгаль Світлана Вікторівна

Заняття в гуртку дають змогу розширити технічний кругозір вихованців, ознайомити їх зі властивостями матеріалів, особливостями конструкцій, навчити їх застосовувати знання на практиці, користуватися інструментами, дотримуватись правил техніки безпеки, навчити планувати свою роботу – вибирати об’єкт праці, робити креслення чи розмітку на матеріалі, виготовляти виріб по наміченому плану, перевіряти, оцінювати готовий виріб і підводити підсумки роботи.

Крім того, діти знайомляться з різними професіями, мають змогу виступити зі своїми моделями на змаганнях чи виставках.

Все це в значній мірі підвищує інтерес до моделювання, робить кожне заняття змістовним і ціленаправленим.

 

 

 

 

 

Гуртки