СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ –

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ в м. КИЄВІ

 

 

Розробка масового заходу

на тему:

«Проведення майстер-класу по виготовленню паперової моделі катамарану в техніці оригамі»

 

 

                                                                                       

Автор:

Тихонов Валерій Олександрович

Керівник гуртка

 «Судномоделювання»

  

Тема: «Проведення майстер-класу по виготовленню паперової моделі катамарану в техніці оригамі».

Форма проведення:

Захід включає в себе теоретичну частину та майстер-клас для керівників гуртків «Судномоделювання» та «Початкове технічне моделювання».

Мета заходу: 

– Пропаганда національних цінностей, допомога в усвідомленні потужності суднобудівного потеціалу України;

– Поглиблення знань про особливості проведення майстер-класів;

– Практично продемонструвати виготовлення паперового катамарану в техніці оригамі;

Матеріали та обладнання:

Кольоровий папір, ножиці, лінійка, простий олівець, клей ПВА, зразки готових робіт.

План заходу:

  1. Організаційний момент.
  2. Проведення бесіди «Майстер-клас. Вимоги до підготовки, критерії оцінювання».
  3. Майстер-клас по виготовленню катамарану з паперу, технікою оригамі.

  

Хід заходу:

  1. Організаційний момент.

Привітання всіх учасників заходу та побажання всім гарного настрою і натхнення у роботі.

  1. Проведення бесіди «Майстер-клас. Вимоги до підготовки, критерії оцінювання».

Однією з ефективних форм розповсюдження власного педагогічного досвіду є майстер-клас. Дане поняття широко використовується в багатьох сферах діяльності людини, в тому числі й в освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві під майстер-класом розуміють відкрите заняття, захід, презентацію досягнень педагога.

У педагогічній літературі існує кілька десятків визначень поняття «майстер-клас».

У першу чергу, майстер-клас – це відкрита педагогічна система, що дозволяє демонструвати нові можливості педагогіки розвитку і свободи, що показує способи подолання консерватизму і рутини.

Майстер-клас – це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду, що представляє собою фундаментально розроблений оригінальний метод або авторську методику, що спирається на свої принципи і має певну структуру.

Майстер-клас – це ефективна форма передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання і виховання, центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття. Майстер-клас – це особлива форма навчального заняття, яка заснована на «практичних» діях показу і демонстрації творчого вирішення певного пізнавального та проблемного педагогічного завдання.

Отже, узагальнюючи представлені вище визначення, ми можемо виділити найважливіші особливості майстер-класу, а саме:

- новий підхід до навчання;

- метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками;

- створення умов для включення всіх в активну діяльність;

- постановка проблемного завдання;

- форми, методи, технології роботи повинні пропонуватися, а не нав'язуватися учасникам;

- форма взаємодії – співпраця, співтворчість, спільний пошук.

Слід звернути увагу при підготовці майстер-класу на те, що в технології проведення майстер-класу головне - не повідомити і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, будь то прийом, метод, методика, чи технологія. Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку. Це досить технологічно складний процес, тому зупинимося на вимогах до його організації та проведення.

         Вимоги до організації та проведення майстер-класу:

1.     Демонстрація конкретного методу.

Майстер-клас як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду, повинен демонструвати конкретний методичний прийом або метод, методику викладання, технологію навчання і виховання.

2.     Актуалізації знань учасників.

Майстер-клас повинен завжди починатися з актуалізації знань кожного за пропонованою проблемою, що дозволить розширити свої уявлення знаннями інших учасників.

3.     Алгоритм проведення майстер-класу .

Алгоритм проведення майстер-класу повинен складатися з наступних компонентів:

-  виділення проблеми;

-  об'єднання в групи для вирішення проблеми;

-  робота з матеріалом;

-  представлення результатів роботи;

-  обговорення та коригування результатів роботи.

4.     Уточнення і корегування формулювання проблеми майстер-класу .

У ході обміну думками в учасників майстер-класу можуть виникнути думки як на підтримку висловлених ідей, так і в їх спростування. Тим самим відбувається уточнення і коректування формулювання проблеми майстер-класу.

5.     Обговорення, коригування рішення поставленого педагогічного завдання.

Наступним кроком має бути їх обговорення, а потім коригування власного рішення поставленої педагогічного завдання з варіантами, запропонованими колегами.

Критерії оцінювання майстер-класу:

-   знання нових ідей, теорій, проблем з теми;

-   відповідність форми майстер-класу змісту досвіду;

-   методи майстер-класу, їх відповідність меті, змісту, формі та засобам навчання;

-   ступінь деталізації технології;

-   чіткість, конкретність в постановці завдань;

-   раціональність використання часу;

-   оригінальність підходу до майстер-класу;

-   уміння володіти аудиторією (образність, емоційність, культура спілкування).

Отже, в технології проведення майстер-класу головне – не повідомити і освоїти інформацію, а передати способи діяльності, чи то прийом, метод, методика, чи технологія. 

Позитивним результатом майстер-класу можна вважати результат, що виражається в оволодінні учасниками новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, у формуванні мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

 

  1. Майстер-клас по виготовленню паперової моделі катамарану в техніці оригамі.

Базовим елементом техніки оригамі є квадрат, тому з аркуша формату А-4 вирізаємо квадрат, залишок паперу відкладаємо для подальшого використання.

Технологічна карта:

1. Згинаємо квадрат згідно схеми навпіл (мал.1, поз. 1,2,3,4).

 

                                      
  Мал.1. Корпус  

 

2. Спочатку розгортаємо одну половину корпусу (мал.1, поз. 5,6), потім таким же чином другий корпус катамарану.

Залишок паперу ділимо навпіл по довжині, одну частину послідовно згинаємо тричі. На отриманій щоглі згори робим косий зріз, а знизу –  повздовжній розріз на 1 см (мал.2). Закріплюємо щоглу двома краплями клею на корпусах катамарану.  

                               
  Мал.2. Щогла  

 3. На залишку паперу робимо два розрізи (мал. 3). Вітрило надягаємо на щоглу, модель катамарана – готова. Для збільшення водостійкості модель потрібно пофарбувати водотривкою фарбою або лаком у 2-3 шари.  

                               
  Мал.3. Вітрило  

 

4. Підсумок.

Дякую всім за гарну роботу. Сподіваюся, що кожен із вас дізнався щось нове та сьогоднішній майстер-клас стане в подальшому вам у нагоді.

  

Додаток

Майстер-клас Тихонова В.О. на міському методоб’єднанні з ПТМ

на базі СЮТ-ЦНТТМ

 

 

 

Гуртки