Гурток "Дизайн інтер'єру"

Керівник - Ільчук Юлія Миколаївна

 

 Головною метою гуртка «Дизайн інтер’єру» є формування технологічно освідченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

 Завданням гуртка «Дизайн інтер’єру» є: 

  1. Формування технологічних умінь і навичок учнів;
  2. Ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;
  3. Формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Мета гуртка «Дизайн інтер’єру» : 

 Навчальна: забезпечити засвоєння знань про використання засобів художнього конструювання під час проектування предметів інтер’єру; 

 Розвивальна: розвивати творчі здібності учнів у сфері художнього конструювання; 

 Виховна: виховувати естетичні смаки, самостійність, допитливість та наполегливість.

 

 

 

Гурток "Петриківський розпис"

Керівник - Сербин Ліліана Анатоліївна

 

   Метою програми є розвиток індивідуальних, творчих здібностей дитини, пізнання ним свого коріння через такий вид декоративно-ужиткового мистецтва, як петриківський розпис. Виховання творчої особистості, що є носієм кращих надбань національної та світової культури.

   Завдянням є сприяти умовам для здобуття учнями знань, вмінь та навичок з петриківського розпису; навчити плануванню та організації трудового процесу; самостійному пошуку шляхів вирішення творчих завдань; виховувати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва; сприяти вихованню творчої особистості, що є носієм кращих надбань культури; розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію, образне мислення, виробити індивідуальний стиль роботи, охайність в роботі.

 

 

 

 

Гурток "Квілінг"

Керівник - Сербин Ліліана Анатоліївна

 

    Одним з видів декоративно-ужиткового мистецтва є техніка квілінг. 

   Метою програми є створення умов для творчої самореалізації дитини через виготовлення художніх виробів з використанням техніки квілінг.

   Завданням є ознайомлення учнів з основами декоративно-прикладного мистецтва; надати знання з основ композицій, кольорознавства й матеріалознавства; навчити різним технікам зі стрічками паперу. Формувати образне мислення та просторове мислення. Розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до роботи; сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця. Виховувати любов до творчості, бережливе ставленя до речей декоративно-ужиткового мистецтва. 

Гуртки